Imatge de fons

+34 972 61 42 50
info@santroc.com
Inici > Avís legal

Avís legal

Nom Fiscal: SANT ROC, S.A.

N.I.F.: A-08094450

Adreça: Plaça Atlàntic, 2

17210 Calella de Palafrugell

Tel.: 972 614 250

Fax: 972 614 068

Inscripció al registre mercantil de Girona: Tom 1357, Llibre 0, Secció 8, Foli 59, Full GI-22789, Inscripció 2a

En compliment de la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals recollides en el present document seran incorporades en un fitxer, responsable d’ell es SANT ROC S.A., amb la finalitat de gestionar els compromisos derivats del mateix.

Els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició podran ser exercitats dirigint-se per escrit, en termes que estableix la llei, a la direcció: Plaça Atlàntic 2, 17210 Calella de Palafrugell.

En cas de que us fos necessària alguna dada més, poseu-vos en contacte amb la direcció de l’Hotel.