Imatge de fons

+34 972 61 42 50
info@santroc.com

Tarifes

Estàndard sense vistesEstàndard amb vistesSuperiorSuiteTripleFamiliar sense vistesFamiliar amb vistes
Temporada baixa
 • MP 164
 • HD 119 €
 • MP 195
 • HD 150 €
 • MP 229
 • HD 184 €
 • MP 284
 • HD 239 €
 • MP 253
 • HD 321 €
 • MP 283
 • HD 193 €
 • MP 398
 • HD 308 €
Temporada mitja
 • MP 188
 • HD 143 €
 • MP 236
 • HD - €
 • MP 272
 • HD - €
 • MP 324
 • HD 279 €
 • MP 378
 • HD - €
 • MP 319
 • HD 229 €
 • MP 459
 • HD - €
Temporada alta
 • MP 230
 • HD 185 €
 • MP 290
 • HD - €
 • MP 314
 • HD - €
 • MP 368
 • HD 323 €
 • MP 440
 • HD - €
 • MP 388
 • HD 298 €
 • MP 533
 • HD - €

 

Temporada baixa: 18/03 · 22/06 – 11/09 · 31/10

Temporada mitja: 23/06 · 05/08 – 21/08 . 10/09

Temporada alta: 06/08 . 20/08